valuveil

Two Tier Wedding Veils

A free tiara with every wedding veil purchase!

tiara wedding

Two Tier Elbow Wedding Veil

Two Tier Fingertip Wedding Veil

Two Tier Waltz Wedding Veil

Two Tier Chapel Wedding Veil

Two Tier Cathedral Wedding Veil